Algoritme automatitzat per diagnosticar Alzheimer

Algoritme automatitzat per diagnosticar Alzheimer

Un algoritme de codi obert per ajudar en el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer El diagnòstic de les formes atípiques de la malaltia d’Alzheimer encara és difícil avui dia. Investigadors de l’Institut du Cerveau han desenvolupat un algoritme automatitzat per...
Algoritme automatitzat per diagnosticar Alzheimer

Platform for Smart People

Entendre els reptes d’inclusió per dissenyar i desenvolupar una plataforma de vida independent en una societat intel·ligent per i amb persones amb autisme. Les persones amb autisme són un gran grup als centres d’activitats de dia, i l’autisme és un dels diagnòstics de...