El meu fill té autisme?

Una avaluació exhaustiva conduirà a un diagnòstic definitiu i recomanarà la teràpia o programes adequats per al vostre fill.

El diagnòstic de l’autisme requereix una avaluació acurada per part d’un equip expert de professionals qualificats. El meu fill té autisme? L’equip està format habitualment per un pediatre del desenvolupament, un psicòleg, un logopeda i un terapeuta ocupacional.

El meu fill té autisme?

El procés de diagnòstic sol tractar-se de determinar:

  • PRESÈNCIA de trets de desenvolupament inusuals, com ara moviments repetitius, rigidesa/inflexibilitat, problemes sensorials.
  • ABSÈNCIA de trets de desenvolupament habituals com la intuïció i el comportament socials, l’interès per les persones, el joc imaginatiu i el llenguate, i
  • CONDICIONS CONCOMINANTS com ara convulsions, ansietat.

Una avaluació exhaustiva conduirà a un diagnòstic definitiu i recomanarà la teràpia o programes adequats per al vostre fill.