Reconeixement de l’autisme

No hi ha dues persones amb autisme iguals, cosa que augmenta la complexitat del diagnòstic.

L’autisme es pot diagnosticar durant els tres primers anys de vida. Reconeixement de l’autisme. És quatre vegades més freqüent en nois que en noies. No obstant això, algunes presentacions d’autisme poden no ser diagnosticades fins que un nen ingressa a l’escola primària, on els principals problemes de presentació poden implicar dificultats amb la interacció social i ansietat.

Reconeixement de l’autisme

Per rebre un diagnòstic d’autisme, una persona ha de presentar una “tríada” de característiques clíniques en les àrees següents (referint-se als criteris del DSM-IV-TR):

  • Discapacitat social (interacció social)
  • Discapacitat de la comunicació (comunicació social)
  • Disminució de la flexibilitat del pensament (flexibilitat i imaginació)

A més de la tríada de comportaments que caracteritza l’autisme, altres motius pels comportaments associats habitualment al trastorn són:

  • Estil d’aprenentatge cognitiu
  • Sensorial
  • Medicina
  • Interessos especials
  • Gustos i disgutos

Nota:

Sota el DSM-5, l’autisme es caracteritza per dèficits persistents en la comunicació i la interacció social en múltiples contextos, així com per patrons restringits i repetitius de comportament, interessos o activitats.

Important:

És important recordar que el ventall d’habilitats i destreses intel·lectuals de les persones amb espectre autista és considerable. No hi ha dues persones amb autisme iguals, cosa que augmenta la complexitat del diagnòstic.