Prevalença de l’autisme a Catalunya

Quantes persones a Catalunya tenen autisme?

A Catalunya, és difícil proporcionar una xifra estadística sobre el nombre real de persones afectades per l’autisme. Prevalença de l’autisme a Catalunya.

Prevalença de l’autisme a Catalunya

No s’han realitzat estudis precisos a Catalunya per establir aquí taxes de prevalença exactes. Però és probable que, basant-se en les taxes de prevalença a tot el món, la xifra sigui de l’1% de la població total.

L’autisme afecta més determinats grups racials que altres?

L’autisme es troba a tot el món en famílies de qualsevol origen racial, ètnic i social. Els ingressos familiars, l’estil de vida i els nivells educatius no afecten la prevalença de l’autisme.

Per què és més comú l’autisme? Hi ha hagut un augment de l’autisme?

No. Ni ha hagut un augment de la claredat dels criteris diagnòstics, la qual cosa significa que s’estan diagnosticant més persones adequadament. Això ha estat paral·lel a un augment de la consciència i el coneixement entre els diagnòstics i altres professionals. Això significa que menys persones no es diagnostiquen que en el passat.

Prevalença de l’autisme de Catalunya