És inclusiva la IA generativa?

És inclusiva la IA generativa?

Què tan inclusiva és la IA generativa? El taller ChatGPT del programa de ciència de dades emergents de DSI genera diàleg. A l’ampli àmbit de la IA generativa, on prospera la innovació, els investigadors examinen els biaixos inherents dins de les tecnologies. És...
És inclusiva la IA generativa?

Algoritme automatitzat per diagnosticar Alzheimer

Un algoritme de codi obert per ajudar en el diagnòstic de la malaltia d’Alzheimer El diagnòstic de les formes atípiques de la malaltia d’Alzheimer encara és difícil avui dia. Investigadors de l’Institut du Cerveau han desenvolupat un algoritme automatitzat per...