Graus d’autisme: Comprendre les diferents manifestacions de l’espectre autista

L’autisme és un trastorn del desenvolupament que afecta de manera diversa a cada persona. Entendre els graus d’autisme és fonamental per a una millor comprensió i suport a les persones amb aquest trastorn. En aquest article, explorarem els diferents nivells de l’espectre autista i les seves característiques distintives.

Graus d’autisme

Autisme de nivell 1 (alt funcionament)

Aquest grau d’autisme es caracteritza per dificultats socials i de comunicació, així com per interessos restringits i repetitius. Les persones amb autismo de nivell 1 poden tenir bones habilitats lingüístiques, però poden presentar dificultats en la interacció social i la comprensió de les normes socials no verbals.

Autisme de nivell 2 (moderat funcionament)

En aquest nivell, les dificultats en la comunicació i les habilitats socials són més pronunciades. Les persones amb autismo de nivell 2 poden presentar un llenguatge més limitat i dificultats per mantenir relacions socials significatives. També poden mostrar comportaments repetitius i resistència al canvi.

Autisme de nivell 3 (baix funcionament)

Aquest grau d’autisme es caracteritza per una severa afectació en la comunicació, les habilitats socials i el comportament. Les persones amb autismo de nivell 3 poden tenir un llenguatge molt limitat o fins i tot ser no verbals. A més, poden mostrar dificultats significatives per gestionar el canvi i funcionar de manera independent.

Conclusió

És important recordar que cada persona amb autisme és única i pot presentar una combinació de característiques pròpies d’aquests nivells. L’objectiu principal és proporcionar suport individualitzat i ajudar-les a desenvolupar les seves habilitats i potencial.

Si coneixem els graus d’autisme i les seves característiques, podem adaptar millor les estratègies d’intervenció i el suport que oferim. Això inclou l’educació, les teràpies i l’entorn inclusiu. Com a societat, hem de treballar junts per crear una consciència i una acceptació més grans per a les persones amb autisme i oferir-los les oportunitats i el suport necessaris per a un futur brillant.