Detectar l’autisme en nens petits amb aprenentatge automàtic

Platform for Smart People

Entendre els reptes d’inclusió per dissenyar i desenvolupar una plataforma de vida independent en una societat intel·ligent per i amb persones amb autisme. Les persones amb autisme són un gran grup als centres d’activitats de dia, i l’autisme és un dels diagnòstics de...