El potencial dels robots semblants als humans com a eines en l’educació en l’autisme.

El projecte DE-ENIGMA Horizon 2020 és un gran projecte finançat per la UE. Estudia el potencial dels robots semblants als humans com a eines en l’educació en l’autisme – robots, intel·ligència artificial i autisme. Aquest projecte reuneix l’Institut d’Educació de la UCL i institucions associades d’arreu d’Europa, que representen coneixements tècnics i centrats en l’autisme. Aquest projecte de recerca explora la viabilitat de l’ensenyament assistit per robots com a part de l’educació sobre l’autisme. Especialment per als nens les habilitats socials, quotidianes o lingüístiques dels quals poden presentar barreres per participar en programes més «tradicionals».

Responsable del CRAE: Liz Pellicano amb Alyssa Alcorn, Alria Williams i Maria Ashworth

Robots, intel·ligència artificial i autisme

Publicacions clau:

Alcorn, A.M., Ainger, E., Charisi, V., Mantinioti, S., Petrović, S., Schadenberg, B.R., Tavassoli, T. & Pellicano, E (2019) Educators’ Views on Using Humanoid Robots With Autistic Learners in Special Education Settings in England. Frontiers in Robotics and AI.

Chevalier, P., Li, J.J., Ainger, E., Alcorn, A.M., Babovic, S., Charisi, V., Petrovic, S., Schadenberg, B.R., Pellicano, E., Evers, V.​ (2017) Dialogue Design for a Robot-Based Face-Mirroring Game to Engage Autistic Children with Emotional Expression. Social Robotics.

Baird, A., Amiriparian, S., Cummins, N., Alcorn, A.M., Batliner, A., Pugachevskiy, S., Freitag, M., Gerczuk, M., Schuller, B. (2017) Automatic classification of autistic child vocalisations: A novel database and results. Proceedings of Interspeech.

DE-ENIGMA Project Consortium. DE-ENIGMA: Autistic children exploring emotions with robots. The Project Repository Journal.

DE-ENIGMA in the Royal Institution Christmas Lectures 2017. The Language of life: Episode 2: Silent messages (at approximately 38:00).

DE-ENIGMA on Operation Ouch (CBCC) – “Tremendous Tears”.

Alcorn, A.M. (2018). SEND is where ed tech comes into its own. TES special issue on educational technology. TES.

Llegit a:

CRAE