És inclusiva la IA generativa?

És inclusiva la IA generativa?

Què tan inclusiva és la IA generativa? El taller ChatGPT del programa de ciència de dades emergents de DSI genera diàleg. A l’ampli àmbit de la IA generativa, on prospera la innovació, els investigadors examinen els biaixos inherents dins de les tecnologies. És...